O Apnea Academy

Apnea Academy (AA)

Nádechové potápění neboli freediving už dnes není široké veřejnosti neznámý pojem. Popularita freedivingu za poslední léta prudce stoupá a  věnuje se mu stále více lidí. Už to není jenom sport pro pár vybraných atletů, ale díky svému charakteru a prostředí je freediving doslova sportem pro všechny.  Je to pochopitelné a přirozené. Freediving je o volnosti pohybu, o nezávislosti, o relaxaci a o dobrém pocitu z bytí … Jako každý sport a vůbec lidská činnost s sebou nese nejen to pozitivní, ale také určitá rizika. K tomu, abychom si tuto nádhernou aktivitu co nejlépe a bezpečně užili, je vhodné projít kvalitním výcvikem vysokých standardů, jakým systém Apnea Academy bezesporu je.

Výcvikový systém Apnea Academy byl založen v Itálii v roce 1995. Zakladatelem je průkopník moderního freedivingu a několikanásobný světový rekordman Umberto Pelizzari.  Již v roce 1996 proběhl na italském ostrově Elba první instruktorský kurz a v současné době je po celém světě více jak 500 aktivních instruktorů Apnea Academy. Informace o historii Apnea Academy najdete zde.

Hlavním cílem AA je rozvíjet a šířit nádechové potápění po celém světě a to zejména kvalitním výcvikem pod odborným vedením a následně vytvářením podmínek pro další růst svých absolventů. Samotný charakter výcviku je spíše rekreační. Velký důraz je kladen na zvládnutí relaxace, správné dýchání, techniky pohybu ve vodním prostředí, fyzické a mentální přípravy a v neposlední řadě na bezpečnost!

Výcvikový systém a jeho standardy jsou po letech praxe na vysoké úrovni. Zahrnuje v sobě úvodní kurz bez certifikace pod názvem „Apnea Discovery“, tři kurzy ukončené certifikací AA Level I až Level III a několik speciálních kurzů bez certifikace, kterým říkáme „Stage“. Speciální kurzy jsou různého zaměření, jde např. o kurz plavání s monoploutví „Monofin Stage“ kurz vyrovnávání tlaku „Stage on Equalization“, trénink ve freedivingu „Training Stage“ … Není nutné absolvovat postupně všechny kurzy. Zájemce si po konzultaci s instruktorem vybere kurz odpovídající jeho úrovni a potřebám. Kromě výcviku je Apnea Academy aktivní v ochraně životného prostředí, ve výzkumu fyziologie nádechového potápění a také v rozvoji freedivingu jako závodního sportu.Apnea Academy East Europe (AAEE)

Od roku 2008 má Apnea Academy svého prvního zástupce také v České republice.  Je jím dnes již Instruktor trenér a ředitel Apnea Academy East Europe Mgr. Martin Zajac. Po úspěšném absolvování mezinárodního instruktorského kurzu 2008 začal Martin vyučovat systém kurzů AA v ČR. V roce 2010 vznikla pobočka Apnea Academy East Europe, která zastřešuje výcvik a zabezpečuje servis pro instruktory a jejich studenty v celé východní části Evropy a od roku 2012 zabezpečujeme servis certifikací pro celou mezinárodní zónu.

V České a Slovenské republice jsou aktuálně tři AA instruktoři a od května 2012 by se jejich počet měl rozšířit na 14. Tím by se měla zlepšit dostupnost kurzů freedivingu a také klubové činnosti v jednotlivých regionech ČR.

AAEE jde ve šlépějích své mateřské základny a v ničem nezaostává. Otevřeli jsme v Praze první Apnea cetrum v ČR (viz. kontakt) a nabízíme zde vše, co je s freedivingem spojené. Výcvik všech úrovní a specializací, pravidelné tréninky a konzultace, zájezdy, klub, kompletní vybavení, výrobu a vývoj speciálních produktů, měření plicních  objemů a cvičení jógy …

Podporujeme také závodní sport. V roce 2009 jsme v Praze organizovali dvoudenní bazénové Mistrovství ČR a v roce 2012 nás tato milá povinnost opět čeká. Podporujeme po všech stránkách také náš závodní team APNEAMAN, který nás úspěšně reprezentuje doma a také v zahraničí. Rok 2011 byl velice úspěšný a jenom potvrdil, že patříme k absolutní světové špičce! Přinesli jsme z mistrovství světa několik medailí a pěkných umístění. Např. Barbora Ivanská je mistryně světa v dynamické apnoi s ploutví (DYN) v novém národním rekordu 206m. Alena Zabloudilová je mistryně světa v diciplíně konstantní váha bez ploutví (CNF) novým národním rekordem 56m a vicemistryně světa ve free immersion (FIM) rovněž s novým národním rekordem 81m. Michal Rišian se stal nejhlubším Evropanem a vicemistrem světa v CNF s novým kontinentálním rekordem 84m a nakonec trenér teamu Martin Zajac přidal páté místo v disciplíně FIM s výkonem 100 metrů.