K historii Apnea Academy

Přístrojové potápění v poslední době výrazně pokročilo co se týče výuky a technologie. Oproti tomu freediving byl jaksi opomíjen, a často je prováděn podle zastaralých metod. V roce 1995 se Umberto Pelizzari a Renzo Mazzarri (trojnásobný světový rekordman ve spearfishingu) rozhodli tuto mezeru vyplnit založením školy nazvané APNEA ACADEMY. Prvním krokem bylo vytvoření instruktorského týmu, který pokrýval jednak technické aspekty (Pelizzari, Mazzarri a Mardollo) a jednak vědecké aspekty (Prof. Odone, Prof. Magno a Dr. Sponsiello). V roce 1996 se na ostrově Elba konal první instruktorský kurz Apnea Academy. Škola má tedy nyní stanovenou strukturu výuky v Itálii. Mezitím se freediving měnil. Umberto Pelizzari ovládl závodní scénu a získal světové rekordy neuvěřitelnými výkony, kterými pokořil do té doby jednoznačného mistra světa, Pipina Ferrerase.

"Pelo", jak mu říkají přátelé, čerpal ze zkušeností Maiorcy, který se na své rekordy připravoval intenzivním a neúnavným fyzickým tréningem, a Mayola, který se naopak připravoval jógou a s využitím nejvyšší koncentrace skrze meditaci, ovládání dechu a relaxaci. Pelizzari moudře spojil nejlepší techniky svých předchůdců a zahrnul je to do nové metodiky, která mu umožnila stát se nesporným králem hloubek. Na základě jeho zkušeností se zrodil nový způsob provádění apnoe. Výklad založený spíše na relaxaci než na nuceném zadržování dechu, ovšem zahrnující také fyzickou přípravu. Jemná apnoe, založená na přesných technikách relaxace a dýchání.

Tento nový systém byl zcela v rozporu s tradičními metodami. Jak Umberto Pelizzari líčí, "v mnoha bazénech, které jsem navštěvoval byla tato disciplína vyučována bez dostatečné přípravy. Vzpomínám si večer před několika lety, v bazénu nedaleko Milána, kde instruktor opakoval svému studentovi "Uvolni se!" a nadechující se freediver stál na mělkém konci bazénu, nemohl dělat nic než natáhnout paže směrem dolů a svěsit ramena (jako kdyby to byl způsob, jak relaxovat!). Instruktor nechápal určité techniky relaxace a koncentrace ve vztahu k apnoi, jednoduše proto, že mu je nikdo nikdy nevysvětlil. Na příkaz "Nehyperventiluj!" se na něj student podíval s demoralizovaným výrazem, jakoby se ptal: "No, a co tedy dělat můžu?"

Tehdy se tedy Pelizzari a Renzo Mazzarri rozhodli porovnat své zkušenosti se skupinou přátel, kteří se věnovali freedivingu. Ačkoli každý začínal jinak, jejich cíl byl stejný! Zrodila se vize nové školy freedivingu, která bude revoluční v porovnání s ohledem na minulost i současnost. Školy, která se hlásí ke všem nejcennějším metodám výuky, k technickému a vědeckému poznání, v souladu se zkušenostmi Umberta Pelizzariho.

Kromě Umberta a Renza rovněž výrazně příspěli Angelo Azzinari a Marco Mardollo, kteří již experimentovali s novou metodou výuky apnoe, která shrnula vývoj zkušeností Mayola a Maiorcy, a přispěla tak k dosažení Umbertových rekordů.

Brzy bylo všem jasné, že freediving je třeba pečlivě studovat, aby bylo možné odpovědět na řadu ještě nevyřešených otázek, a byla vytvořena vědecká skupina, jejíž členy byli profesoři Ficini a Odone a doktoři Luigi Magno a Nicola Sponsiello.

Škola byla tedy založena: sdružení, které spojuje výzkum a výuku freedivingu. Apnea Academy: škola pro výuku a výzkum freedivingu. Oválný symbol, ohraničený názvem sdružení a jeho motto umožňuje snadnou identifikaci. Ve středu jsou dva delfíni, odvěký symbol spojení mezi člověkem a mořem, a odkaz na Mayolův koncept Homo Delphinus a myšlenku apnoe pro duševní pohodu.

Přišel čas uvést myšlenky do praxe a na ostrově Elba byl v roce 1996 uspořádán první instruktorský kurz AA.

Byl to obrovský úspěch. Na sedm dní intenzivní práce a sdílení zkučeností přijelo 45 kandidátů. Nebyly tehdy stanoveny žádné minimální požadovky pro účast v kurzu; bylo pouze třeba, aby kandidáti byli schopní freediveři s velkou vášní pro freediving. Jejich motivace byla různá, od těch, kteří opravdu chtěli učit apnoi až po ty, kteří se chtěli zúčastnit kurzu pouze za účelem osvojení si technik nezbytných ke zlepšení jejich vlastního výkonu.

Všichni kandidáti si z kurzu odnesli přesvědčení, že apnoe byla transformována! Přesné techniky dýchání a relaxace, ať už aplikované na statické nebo dynamické apnoe nebo freediving, byly součástí nového přístupu předloženého lidmi z Apnea Academy. Od počátku bylo jasné, že tyto techniky jsou silnou stránkou systému výuky AA, a budou organizaci posouvat dopředu i v letech následujících.

Skupina se rozvíjela, stejně jako vědomí o potřebě sepsat metodický manuál Apnea Academy, který by tvořil základ teoretické výuky. Noví instruktoři začali pořádat kurzy po celé Itálii a dosáhovali významných výsledků. Jejich zkušenosti potvrdily platnost metody výuky a nutnost rozvíjet řadu myšlenek, které se zrodily jednak v 1. Instruktorském kurzu a jednak v průběhu následných diskusí o technice, teorii a metodice výuky.

Rok 1996 byl pro nádechové potápění velmi důležitým rokem, a to nejen z důvodu zahájení činnosti Apnea Academy, ale také proto, že se v Nice poprvé konalo první mistrovství světa týmů, které organizovala AIDA (Mezinárodní asociace pro rozvoj apnoe). Ze šesti týmů, které se zúčastnily, skončila Itálie na prvním místě.

Na vlně nadšení a vášně lidí kolem Apnea Academy, byl v roce 1997 opět uspořádán další instruktorský kurz, tentokrát v Villasimio, na jihu Sardinie. Skupina se zvětšovala, zájem o nezávislé sdružení, oddělené od vlivu jiných organizací, sdružení nebo vzdělávacích agentur se plně potvrdil.

Postupně si velká rodina Apnea Academy začala uvědomovat, že veřejný obraz, charisma a osobnost Umberta Pelizzariho je nejlepší vizitkou celé organizace.

Pelizzari začal spolupracovat s francouzskou AIDA na pořádání akce, která měla zanechat veliký dojem v historii freedivingu, a vynést tento sport jednou provždy do záře mezinárodních reflektorů. Po roce tvrdé práce Umberta a Apnea Academy se konalo 2. mistrovství světa týmů ve freediving. Závody proběhly v Santa Teresa di Gallura, na Sardinii, v nádherném zálivu Bonifacio, a zúčastnilo se 35 týmů, které reprezentovaly řadu zemí. O zajištění bezpečnosti a při disciplínách konstantní váha a statická apnoe se staralo cca 200 freediverů, všichni byli instruktoři či studenti Apnea Academy.

Opět zvítězil italský tým, před francouzským (věčný druhým!).

Ve stejné době založil Umberto, společně se svým přítelem Tomasinem Muntonim, který mu asistoval při jeho pokusech o rekord No Limits Mediterraneo, potápěčské centrum, které sídlilo kousek od přístavu Santa Teresa. Toto centrum se rychle stalo zázemím pro Apnea Academy; vzdělávacím zařízením, kde mohl každý nadšený freediver uspokojit svou touhu po nádechovém potápění. Sezóna začíná pořádáním kurzů pod vedených osobně Umbertem, ve spolupráci s vybranou skupinu instruktorů Apnea Academy. Kurzy v angličtině a italštině přitáhly freedivery z celé Itálie i ze zbytku světa.

Takto se jméno Apnea Academy šířilo, upoutávalo pozornost nejlepších freediverů světa a Pelo získal přezdívku 'popularizátor'.

Apnea Academy s Umbertem v čele volně předávala své učení, pomáhala ostatním dostat se na nádech hlouběji a vydržet pod vodou déle.

Na konci října roku 1998 se konal 3. instruktorský kurz v Santa Teresa di Gallura. 42 kandidátů poprvé obdrželo manuál pro instruktory Apnea Academy. To byl významný krok k sjednocení výuky Apnea Academy, nezbytný k tomu, aby se Apnea Academy stala celosvětově uznávaným standardem.

První verze manuálu vznikla díky řadě autorů, kteří dali dohromady znalosti zhruba 80 instruktorů. Manuál byl distribuován po celé Itálii, a charakterizoval styl AA a metodu výuky apnoe, která již zahrnovala multimediální funkce pro rychlý, efektivní a zábavný vzdělávací kurz zaměřený na splnění požadavků všech studentů, nejen těch nejvíce nadšených a motivovaných.

Rok 1998 byl v porovnání s předchozími lety extrémně inovační nejen s ohledem na vznik manuálu, ale také díky přispění psychologa a fyzioterapeuta Dr. Lorenzo Manfrediniho, se kterým Apnea Academy úzce spolupracovala v oblasti Mentální Tréning pro apnoi. Byla zahájena série výzkumů, kurzů a aktualizací pro instruktory s cílem posílit jednu ze zvláštností výukového systému Apnea Academy: techniky relaxace. Z malé skupiny instruktorů vznikla velká organizace. Na scénu přišly nové motivované osobnosti. V rámci organizace byla výrazná touha zlepšit se, více porozumět, vytvořit a zkoumat řadu souvisejících témat.

Za tímto účelem byla založena tiskárna a v časopisech byly publikovány první inzeráty Apnea Academy. Spolupráce s časopisem Pesca Sub umožňovala pravidelné měsíční zveřejňování Apnea Academy News. Dále byla založena pobočka zabývající se tvorbou oblečení vlastní značky. V rámci Apnea Academy News byly zveřejňovány zpravodaje, vytvářené samotnými instruktory. Takto byla shromážděna řada článků, kritik, návrhů a podnětů pro zlepšení řízení organizace.

Postupně dosáhla strategie Apnea Academy určité konzistence: školu pro výuku a výzkum apnoe absolvuje stále a více instruktorů a počet kurzů apnoe se v Itálii násobí. Mezitím vedení analyzuje nutnost učit nový způsob freedivingu a následně vytváří speciální kurz pro monoploutve.

Úspěch následoval úspěch! Apnea Academy pokračuje ve svém vzdělávací programu, nyní již se stovkami italských instruktorů a několika tisíci studenty. Vznikla nová pozice Area Manager (AM) jehož úkolem je sledovat jednotlivé oblasti a zlepšit využití lidských zdrojů. Umberto Pelizzari a Stefano Tovaglieri sepsali Manuál pro freediving (publikovalo nakladateství Idelson & Gnocchi), který se stal oficiálním materiálem Apnea Academy pro kurzy apnoe.

V současnosti se Apnea Academy výrazně posunula, má více instruktorů a požadavky na ně jsou v porovnání s minulostí odlišné. V důsledku toho byla zavedena nová manažerská pravidla s cílem dohlížet na vysoký počet instruktorů a poskytnout jim co nejlepší servis pro kurzy.

Apnea Academy se snaží zvládnout současné obrovské pracovní vytížení díky skupině nadšenců z řad jejích členů. Má jasně definovanou organizační strukturu, která reaguje na všechny požadavky: výkonný výbor, tajemník, tiskárna, skupina zodpovědná za právní záležitosti, oblastní manažeři, pracovní skupiny (pro vědu, pedagogický rozvoj, soutěže), internetové stránky, interní časopis, a nyní k nám patříte i Vy!

Do budoucna je v plánu řada velmi zajímavých projektů a Apnea Academy je bude nepochybně naplňovat se stejným nadšením, které si udržuje od počátku svého vzniku.