Disciplíny

 

STATICKÁ APNOE (STA)   

Potápěč se pokouší o co nejdelší zádrž dechu pod vodou v klidové poloze. Maximální povolená hloubka zanoření je 3 metry. Měří se maximální dosažený čas , který takto sportovec dosáhl.

 

DYNAMICKÁ APNOE (DYN/DNF)   

Potápěč plave pod hladinou na jeden nádech za pomocí ploutví, monoploutve nebo bez ploutví. Dotknutí se a odrážení ode dna je zakázáno a znehodnocuje výkon. Měří se maximální vzdálenost, kterou takto sportovec dosáhl.

 

KONSTANTNÍ VÁHA (CWT/CNF)   

Potápěč do hloubky sestupuje a následně vystupuje podél lana pouze za pomocí ploutví, monoploutve nebo bez ploutví. Dotknutí se lana či přitahování k lanu více než jedenkrát znehodnocuje výkon a odhození zátěže je zakázáno.  Měří se maximální hloubka, kterou takto sportovec dosáhl.

 

FREE IMMERSION (FIM)   

Potápěč do hloubky sestupuje a následně vystupuje podél lana pouze za pomocí ručkování. Ploutve jsou zakázány a není povoleno ani odhození zátěže. Měří se maximální hloubka, kterou takto sportovec dosáhl.

 

VARIABILNÍ VÁHA (VWT)   

V disciplíně variabilní váha je k sestupu do hlubky povoleno použití zátěže o maximální hmotnosti 30 kg. Potápěč se při sestupu drží zátěže a jakmile dosáhne maximální hloubky, tuto zátěž pustí. Následně vystoupá pomocí ploutví nebo monoploutve či přitahováním se za lano. Měří se maximální hloubka, které takto sportovec dosáhne.

 

NO LIMITS (NLT)

Jedná se o extrémní hloubkovou disciplínu, díky prostředkům No limits je dosaženo největších hloubek na nádech. Jde o další vývoj variabilní váhy (VWT), kdy potápěč sestupuje do hloubky pomocí závaží, které nemá žádný hmotnostní limit. Toto závaží je spojeno s tzv sledem, který sportovce dopraví do hloubky, které chce dosáhnout. Pak je sportovec zpravidla na hladinu vytažen pomocí balónu naplněného vzduchem. Měří se maximální hloubka (v metrech), které takto sportovec dosáhne.