Vzdělávání


Posláním kurzů Apnea Academy je pomoci každému zájemci objevovat krok za krokem krásu potápění na nádech. Vůbec první ochutnávkou freedivingu je kurz Apnea Discovery, zahrnující techniky relaxace a dýchání. Přes další kurzy až po nejvyšší úroveň - Instruktorský kurz - pomáhá Apnea Academy svým studentům na všech úrovních objevit jejich hranice, potápět se bezpečně a užívat si nepřekonatelné zážitky při potápění na nádech. Apnea Academy vybírá jen ty nejmotivovanější a nejlepší, kteří pak jako instruktoři předávají ty nejlepší znalosti a své nabyté zkušenosti začátečníkům.

K tomu, aby rozvoj individuálních potápěčských technik byl co nejzábavnější, bezpečný a snadný, vytvořila Apnea Academy speciální multimediální systém. Jeho součástí je nahrávání techniky plavání v bazénu i na otevřené vodě, sloužící pro nápravu případných chyb a další zlepšení techniky.  Dále jsou to manuál pro freediving, prezentace, instruktážní a výuková videa, závěrečné testy a hodnocení. Vše bylo vytvořeno pro zvýšení kvality a efektivity výuky a také pro usnadnění osvojování si znalostí samotnými studenty.

Každý kurz zahrnuje teoretické lekce, praxi na bazéně a otevřené vodě, trénink relaxačních a dechových technik a nakonec zkoušky na volné vodě. Po úspěšném ukončení kurzu získají studenti kvalifikační kartu Apnea Academy.

 

Kurz
 
Popis
 
Certifikace

Stage    

Apnea Academy Stage je intenzivní tréningový program, jehož délka a náplň může být různá. Satge mohou být zaměřeny například na potápění v moři jak v kontstantní, tak variabilní váze, na trénink statické a dynamické apnoe v bazéně, na dechové a relaxační techniky, na plavání s monoploutví, vyrovnávání tlaku, teorii a praxi tréninku ... Stage se může zúčastnit kdokoli.

 

 

Kvalifikační karta se nevydává

Apnea   Discovery

Apnea Discovery je určená komukoliv, kdo si chce vyzkoušet freediving s minimálním vybavením, naučit se relaxační a dechové techniky, poznat sám sebe, poznat krásu, kterou freediving nabízí a objevit úžasný podmořský svět plný světel, barev a života.

 

Kvalifikační karta se nevydává

Indoor   Freediver

"Indoor potápěč "je první kurz, který Apnea Academy  vyvinula pouze pro bazén.
Cílem je, aby student objevil všechny pozitvní stránky a pocity, které mu freediving může dát. Naučí se  správnému a řízenému dýchání , relaxaci, ale také rozvoji svých pocitů  ve vodě, jak naslouchat svému tělu, objevit potěšení ze splynutí s vodou, která jej obklopuje a pocitům, že se mohou stát  její součástí.
 

Outdoor freediver

 "Indoor potápěč" je vyvinut  pro potápění v otevřených vodách, kde je možné vnímat pocity z hloubky. Cílem kurzu je, aby student objevil příjemné pocity, které jen freediving může přinést se správným  dýcháním a relaxací. V kurzu se rozvíjí také vnímaní sama sebe, jak naslouchat svému tělu, jak objevit potěšení ze splynutí s vodou, která jej obklopuje a pocitům, že se mohou stát  její součástí.   

 First Level

Apnea Academy Level I je prvním kvalifikačním stupněm nádechového potápění a jeho součástí je také výcvik na otevřené vodě. Cílem kurzu je zvládnout základní techniky relaxace, dýchání, pohybu ve vodním prostředí za použití základního vybavení a v neposlední řadě táké bezpečnosti. Pro udělení certifikace ja zapotřebí dosáhnout následujících výkonů: 1'15" ve statické apnoi, 25 m v dynamické apnoi a 8 m na hloubkách.

 Second Level

Cílem kurzu Apnea Academy Level II je dále rozvíjet a zlepšit techniku pohybu, relaxace a dýchání s využitím zkušeností získaných v kurzu Level I a dosažení následujících výkonů: 2'30" ve statické apnoi, 50 m v dynamické apni a 15 m na hloubkách.

 

 Third Level

Apnea Academy Level III je nejvyšší freediverská kvalifikace. Důraz je zde kladen na zvládnutí perfektní techniky pohybu, vyrovnávání tlaku, relaxace, dýchaní a bezpečnosti. Minimální požadované výkony pro udělení certifikace Third Level jsou: 3' ve statické apnoi, 70 m v dynamické apnoi a 25 m na hloubkách.

 

Assistant   instructor

Poslední stupeň před instruktorem AA. Naučíte se pracovat se skupinou kurzistů. Asistent pomáhá certifikovaným instruktorům během jejich lekcí. Certifikovaným asistentům je dovoleno vyučovat v rámci kurzů AA dle specifikace AA.   

 Instruktor

Instruktorský kurz Apnea Academy je určen pro zkušené freedivery, který již spolupracují při

Specializace

 

 

 

 

Basic monofin freediver

Naučte se techniku a teorii jak začít používat monoploutev v bazénu. Určeno studentům se alespoň se základní úrovni. Na základě teorie swim-like-a-dolphin.

Advanced monofin freediver

Trénink  pokročilé techniky  s monoploutví v bazénech a hloubkách. Určeno studentům s vyšší úrovní plavání s monoploutví. Na základě teorie Swim-like-a-dolphin.

Variable weight and No Limits

Zažijte ponory do hloubky s disciplínou variabilní váha, potápění bez omezení  s použitím sledu. Získáte praxi a poznáte uvolnění napětí, zlepší se vám vyrovnání a vychutnáte si hloubku jiným způsobem. Určeno studentům alespoň s úrovní Second Level.

Mental Training

Z mentální části  se skládá  80%  naší činnosti během volného potápění. V tomto kurzu se naučíte jak trénovat duševní schopnosti (motivaci, vzrušení, koncentrace, řízení emocí, vlastní tlak, mentální vizualizace ...) a dostanete se do "zón".  Určeno studentům  alespoň s úrovní First Level.

Rescue and Safety freediver

Kurz je zaměřen na procvičování  záchranných technik. V kurzu se naučíte  zvládat krizové situace a vše si vyzkoušíte i prakticky. Základní Life Support je založen na certifikačním systému DAN. Důrazně doporučujeme všem pro zvýšení úrovně bezpečnosti při volném potápění. Určeno studentům alespoň s First Level.

Advanced Equalization

V kurzu Advenced Equalization se naučíte hloubkové vyrovnávací techniky (mouth fill) a jak tyto techniky  trénovat. Často se spojuje s kurzem Variable weight and No Limits. Určeno studentům alespoň  s úrovni Second Level.